Sharp MVO jaarverslag onze omgeving

Veiligheid voor gebruikers een voorwaarde​

Ontwerp en begeleiding
Al onze producten worden bij ontwerp beoordeeld op gezondheid en veiligheid voor gebruikers. Bij gebruikers worden zij gebruiksklaar gemaakt door gespecialiseerde engineers, die ook een instructie geven over het gebruik van het product.

De producten voldoen aan de CE-richtlijnen. Dit betekent onder andere dat de productwaardes van multifunctionele printers worden gemeten conform de standaard ISO 7779:2010 (geluid), en gerapporteerd in lijn met de gespecificeerde methode in ISO 9296:2017 (geluid).

Uitstoot van ozon valt voor een multifunctionele printer ook binnen de normering. Het is wel altijd een aanbeveling om een printer op een goed geventileerde plaats te zetten en niet te dicht bij een persoon, ook met het oog op warmte. Bij grote multifunctionele printers wordt er door de engineers een vooronderzoek uitgevoerd bij klanten over de geschiktheid van de gewenste plek. 

Daarnaast zijn er voor onze producten en sommige onderdelen zoals toners, veiligheidsinformatiebladen en milieu-informatiebladen beschikbaar, zodat klanten zich verder kunnen informeren. Ook hebben onze multifunctionele printers een certificaat op het gebied van milieu: Blue Angel.

Bovendien zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden voor innovatie van ons product of ons productieproces, met het oog op veiligheid, milieu en efficiëntie.

Organisatie
Als Sharp Electronics Benelux organisatie zijn we gecertificeerd voor: ISO 9001 (kwaliteit), ISO 7779 en ISO 9296 (geluid), ISO 14001 (milieu) en ISO 27001 (informatie). Onze engineers zijn gecertificeerd voor VCA (veilig werken).
Als er dan onverhoopt toch iets aan de hand is of als er vragen zijn, dan kunnen klanten altijd bij ons terecht, hiervoor is een klachtenprocedure ingericht welke een adequate afhandeling van een klacht borgt .

Klanttevredenheid

`Wij meten circa twee keer per jaar klanttevredenheid over de door ons geleverde service, via NPS. In 2019 kwamen we op een 7,9. Ons doel is om een 8,1 te behalen in 2020.

Daarnaast merken we dat veel klanten interesse hebben in MVO, waaronder de onderwerpen klimaat, circulariteit en social return. Binnen Sharp is veel aandacht voor deze onderwerpen en daarom zijn we, naast de informatie die we via onder andere onze website al gaven, gestart met dit online MVO jaarverslag.

CIC Rotterdam

CiC Rotterdam

Leveranciers

Als verkoop- en serviceorganisatie van Sharp kopen we producten in bij zusterbedrijven, die hoge eisen stellen aan leveranciers op het gebied van arbeidsrechten, veiligheid en gezondheid, milieu en ethiek. Hierbij wordt een Code of Conduct gebruikt, die net als ons interne handvest voor verantwoord ondernemen, gebaseerd is op de UN Global Compact, OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen, Universele verklaring van de rechten van de mens en ILO fundamentele arbeidsrechten.

Onze directe leveranciers, de Sharp fabrieken én distributiecentra, hebben deze richtlijnen onder andere vertaald in de ‘Groene producten’- en ‘Groene fabrieken’-concepten, waarbij onderwerpen als milieuvriendelijk ontwerp, klimaatneutraliteit en voorkomen van afval centraal staan. Bovendien is ethiek een standaardonderwerp van de rapportage structuur en is er aandacht voor veiligheid, gezondheid en arbeidsrechten. Op Europees niveau is er bijvoorbeeld een gezamenlijke ondernemingsraad. Daarnaast hebben onze zusterorganisaties ook diverse certificaten, waaronder ISO 9001 (voor kwaliteit), ISO 7779 en ISO 9296 (voor geluid) en ISO 14001 (voor milieu).

Stichting De Hond kan de was doen
Jinc

Sponsoring

Financieel
Sharp Electronics Benelux vindt het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven belangrijk, om ook extern een bijdrage te leveren aan het vergroten van gelijke kansen. In 2019 zijn er verschillende initiatieven gesponsord, van Stichting hulphond, tot Kikarun en jINC. 

Samenwerking
Bovendien is er al sinds 4 jaar samenwerking met jINC. jINC strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Om dat te bereiken helpen zij kinderen tussen de 8 en 16 jaar met verschillende projecten aan een goede start op de arbeidsmarkt. Sharp heeft aan verschillende projecten van jINC meegedaan.

Sinds 2016 doet Sharp mee met het project Bliksemstage. Hierbij komen vier keer per jaar een groepje van ongeveer 8 kinderen (vmbo of basisschool groep 8) een halve dag bij Sharp op bezoek om te zien welke beroepen er allemaal binnen Sharp zijn. Na een korte uitleg over Sharp mogen de kinderen ook zelf de handen uit de mouwen steken. Ook in 2021 zullen er weer 4 Bliksemstages zijn.

Daarnaast heeft Sharp al verschillende keren mee met het project Sollicitatietraining meegedaan, ook in 2019. Door middel van een rollenspel leren leerlingen in een ochtend onder meer hoe een sollicitatiegesprek gaat en wat hierbij belangrijk is. Als laatste  heeft Sharp in voorgaande jaren meegedaan aan een intensiever project, Carrière Coach. Tijdens 4 coaching momenten wordt de leerling begeleid in het maken van een keuze voor een vervolgopleiding.

Op deze manier wil Sharp bijdrage aan gelijke kansen voor kinderen uit wijken met een sociaaleconomische achterstand. Door hen niet alleen kennis te laten maken met het bedrijfsleven, hun vaardigheden te laten oefenen en hen te laten zien wat ze kunnen doen met een opleiding, maar hen ook een ander beeld te geven dan die ze normaal meekrijgen in hun eigen wijk.

Een andere samenwerking die opgestart gaat worden in 2020 is met het Landschap en cultureel erfgoed Utrecht, dat zowel gericht is op natuur- en milieueducatie als voorlichting over cultureel erfgoed in de regio.

Vergroten van gelijke kansen

Ik werk inmiddels 18 jaar voor Sharp Electronics Benelux, als HR Manager. Naast dat ik de Sharp organisatie en potentiële nieuwe medewerkers voor Sharp ondersteun, vind ik het ook erg leuk om me in te zetten voor kinderen en jongeren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand. Je merkt dat ze soms denken, op basis van bijvoorbeeld de omgeving waarin zij opgroeien, dat ze niet aan het werk komen. Het is dan een eye opener voor hen om te zien dat er bij een organisatie als de onze, veel verschillende mensen met een verschillende culturele achtergrond werkzaam zijn.

Als wij mensen aannemen gaat het niet om iemands naam of achtergrond maar is wat iemand kan veel belangrijker. Mijn motivatie is om toegang tot gelijke kansen te vergroten. Ik ben blij dat ik op dit punt met de projecten van jINC ook voor deze kinderen en jongeren een bijdrage kan leveren om hen de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te laten zien.’

Anita Tolboom Manager Human Resources

Anita Tolboom,
HR Manager