Sharp MVO jaarverslag onze omgeving

Veiligheid voor gebruikers een voorwaarde​

Ontwerp en begeleiding

Al onze producten worden bij ontwerp beoordeeld op gezondheid en veiligheid voor gebruikers. Bij gebruikers worden deze gebruiksklaar gemaakt door gespecialiseerde engineers, die ook een instructie geven over het gebruik van het product.  

De producten voldoen aan de CE-richtlijnen. Dit betekent onder andere dat de productwaardes van printers worden gemeten conform de standaard ISO 7779:2010 (geluid), en gerapporteerd worden volgens de gespecificeerde methode in ISO 9296:2017 (geluid).

Het is overigens altijd een aanbeveling om een grote printer op een goed geventileerde plaats en niet te dicht bij een persoon neer te zetten. Dit met het oog op warmte en minimale uitstoot van ozon, die uiteraard binnen de normering valt. Onze engineers voeren bij aanschaf van deze printers een vooronderzoek uit bij klanten over de geschiktheid van de gewenste plek.

 

Daarnaast zijn er voor onze producten en sommige onderdelen zoals toners diverse veiligheids- en milieu-informatiebladen beschikbaar, zodat klanten zich verder kunnen informeren. Alle printers hebben bovendien een certificaat op het gebied van milieu: Blue Angel.

Bovendien op zoek naar mogelijkheden voor innovatie van onze producten en productieprocessen, met het oog op veiligheid, milieu en efficiëntie.

CIC Rotterdam

Beveiliging data en energieverbruik

Bij de nieuwe lijnen printers, waaronder Phoenix en Griffin, is extra aandacht geschonken aan beveiliging van data en is er een extra energiebesparende optie toegevoegd. Als printers door ons refurbished worden, wordt ook altijd alle data van de vorige klant zorgvuldig verwijderd. 

Organisatie

Sharp Electronics Benelux is als organisatie gecertificeerd voor: ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en ISO 27001 (informatie). Onze engineers zijn gecertificeerd voor VCA (veilig werken).
Als er dan onverhoopt toch iets aan de hand is of als er vragen zijn, dan kunnen klanten altijd bij ons terecht. Hiervoor is een klachtenprocedure ingericht welke een adequate afhandeling van een klacht borgt.

Klanttevredenheid

Wij meten ongeveer 2 keer per jaar klanttevredenheid over de door ons geleverde service, via NPS. In juni 2021 scoorden wij een 8,2 en in november 2021 een 8,1. In 2020 kwamen we gemiddeld op een score van 8,1 en in 2019 was dit nog 7,9. Hiermee hebben we ons doel voor 2021 behaald. In 2022 gaan we wel nadenken over een andere methode om de klanttevredenheid te meten, door het meer te integreren in de gesprekken met klanten in plaats van een apart onderzoek.
Daarnaast merken we dat veel klanten interesse hebben in MVO, waaronder de onderwerpen klimaat, circulariteit en social return. We nemen dat mee in de gesprekken met deze klanten en bij tenders.      

CIC Rotterdam

CiC Rotterdam

Leveranciers

Als verkoop- en serviceorganisatie van Sharp kopen we producten in bij zusterbedrijven die hoge eisen stellen aan leveranciers op het gebied van arbeidsrechten, veiligheid en gezondheid, milieu en ethiek. Hierbij wordt een Code of Conduct gebruikt, die net als ons interne handvest voor verantwoord ondernemen gebaseerd is op de UN Global Compact, OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen, Universele verklaring van de rechten van de mens en ILO fundamentele arbeidsrechten.
Onze directe leveranciers, de Sharp fabrieken én distributiecentra, hebben deze richtlijnen onder andere vertaald in de ‘Groene producten’- en ‘Groene fabrieken’-concepten, waarbij onderwerpen als milieuvriendelijk ontwerp, klimaatneutraliteit en voorkomen van afval centraal staan. Bovendien is ethiek een standaardonderwerp van de rapportagestructuur en is er aandacht voor veiligheid, gezondheid en arbeidsrechten. Op Europees niveau is er bijvoorbeeld een gezamenlijke ondernemingsraad. Daarnaast hebben onze zusterorganisaties ook diverse certificaten, waaronder
ISO 9001 (voor kwaliteit), ISO 7779 en ISO 9296 (voor geluid) en ISO 14001 (voor milieu).
Jinc
Stichting De Hond kan de was doen

Sponsoring

Financieel

Sharp Electronics Benelux vindt het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven belangrijk, om ook een bijdrage te leveren aan de omgeving. In 2021 zijn er verschillende initiatieven gesponsord, waaronder de doelen die wij structureel ondersteunen, jINC en Stg. Landschap en Erfgoed Utrecht. Daarnaast ondersteunen we ook initiatieven die door medewerkers aangedragen worden, zoals dit jaar Make a child happy.

Vergroten van gelijkheid voor kinderen

Al sinds 6 jaar is er een samenwerking met jINC. jINC strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Om dat te bereiken helpen zij kinderen tussen de 8 en 16 jaar met verschillende projecten aan een goede start op de arbeidsmarkt. Sharp heeft sinds 2016 aan verschillende projecten van jINC meegedaan.

Eén daarvan is het project Bliksemstage. Normaliter komen dan 4 keer per jaar een groepje van ongeveer 8 kinderen (vmbo of basisschool groep 8) een halve dag bij ons bedrijf op bezoek om te zien welke beroepen er allemaal binnen Sharp zijn. Dit is helaas in 2020 en 2021 niet doorgegaan vanwege corona. Daarnaast heeft Sharp al verschillende keren met de projecten Sollicitatietraining en Carrière Coach van jINC meegedaan. Gelukkig is de Carrière coaching wel doorgegaan, maar dan online. Met een aantal coaching momenten hebben we een leerling begeleid in het maken van een keuze voor een vervolgopleiding.
In 2022 gaan we aan deze projecten zeker weer een bijdrage leveren.   

Op deze manier wil Sharp bijdragen aan gelijke kansen voor kinderen uit wijken met een sociaaleconomische achterstand in Utrecht. Niet alleen door hen kennis te laten maken met het bedrijfsleven, hun vaardigheden te laten oefenen en hen te laten zien wat ze kunnen doen met een opleiding, maar ook om hen een ander beeld te geven dan ze normaal meekrijgen in hun eigen wijk.

Natuur en cultuur

Omdat we het belangrijk vinden dat natuur en cultureel erfgoed behouden en ontwikkeld wordt, zijn we in 2020 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Stg Landschap en Erfgoed Utrecht. Wij ondersteunen hen niet alleen jaarlijks met een financiële bijdrage, maar zetten ons hier ook praktisch voor in met ons personeel. In 2021 hebben we meegewerkt aan het onderhoud van het heidegebied bij het oude vliegveld Soesterberg. Hierdoor kunnen we deze gebieden en de natuur in onze omgeving een grotere kans geven. We merken immers hoe belangrijk dit is voor ons welzijn, in onze directe omgeving en in de wereld. Zo heeft menigeen tijdens de coronatijd ervaren hoe heerlijk het is om te wandelen in de natuur. 

Samen aan de slag

 

Alle collega’s van Sharp Electronics Benelux uit Nederland en België waren uitgenodigd voor de halfjaarlijkse bedrijfsbijeenkomst in oktober 2021 én om aan de slag te gaan met Landschap Erfgoed Utrecht.

Onder begeleiding van een vrijwilliger van Landschap Erfgoed Utrecht heeft Sharp met ongeveer 60 collega’s het oude vliegveld Soesterberg aangepakt. Dit is cultureel erfgoed en biedt basis voor een heidelandschap om de landingsbaan heen. Om dit heidelandschap met zijn bijzondere planten en dieren te behouden, is het nodig om periodiek onkruid, kleine boompje en struikjes te rooien. Van Sharp kreeg iedereen buitenwerkkleding: een groene jas, werkhandschoenen en een pet.

Voor Ralph Zijlstra, medewerker financiële administratie bij Sharp, is vliegveld Soesterberg een bekende locatie. Hij houdt van fietsen en er lopen hier tegenwoordig mooie fietsroutes. Dat Landschap Erfgoed Utrecht natuur én cultureel erfgoed behoudt vindt hij belangrijk. ‘Onze regio heeft een rijke historie en het is mooi dat historische gebouwen en de unieke natuurlandschappen er omheen blijven bestaan.’ De dag was ook erg gezellig. ‘Normaal zit ik met mijn collega’s aan de telefoon en heb ik het met hen over cijfers. Dit was echt wat anders: lekker buiten en je zag zowel collega’s van het hoofdkantoor als uit de regio’s. 

 

Het was ook bijzonder dat het weer de eerste keer was dat we elkaar allemaal fysiek zagen, na de coronamaatregelen én dat het een heerlijke zonnige dag was’. En de groene jas, die gebruikt hij nog regelmatig voor buitenwerk en ontspanning in de natuur.