Sharp MVO jaarverslag onze omgeving

Veiligheid voor gebruikers een voorwaarde​

Ontwerp en begeleiding

Al onze producten worden bij ontwerp beoordeeld op gezondheid en veiligheid voor gebruikers. Bij gebruikers worden zij gebruiksklaar gemaakt door gespecialiseerde engineers, die ook een instructie geven over het gebruik van het product.

De producten voldoen aan de CE-richtlijnen. Dit betekent onder andere dat de productwaardes van multifunctionele printers worden gemeten conform de standaard ISO 7779:2010 (geluid), en gerapporteerd in lijn met de gespecificeerde methode in ISO 9296:2017 (geluid).

Uitstoot van ozon valt voor een multifunctionele printer ook binnen de normering. Het is wel altijd een aanbeveling om een printer op een goed geventileerde plaats te zetten en niet te dicht bij een persoon, ook met het oog op warmte. Bij grote multifunctionele printers wordt er door de engineers een vooronderzoek uitgevoerd bij klanten over de geschiktheid van de gewenste plek. Daarnaast zijn er voor onze producten en sommige onderdelen zoals toners, veiligheidsinformatiebladen en milieu-informatiebladen beschikbaar, zodat klanten zich verder kunnen informeren. Ook hebben onze multifunctionele printers een certificaat op het gebied van milieu: Blue Angel.

Bovendien zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden voor innovatie van ons product of ons productieproces, met het oog op veiligheid, milieu en efficiëntie.

CIC Rotterdam

Beveiliging data en energieverbruik

Bij de nieuwe lijnen multifunctionele printers, waaronder Phoenix en Griffin, is zowel extra aandacht geschonken als beveiliging van data als dat een extra energiebesparende optie is toegevoegd.

Organisatie

Als Sharp Electronics Benelux organisatie zijn we gecertificeerd voor: ISO 9001 (kwaliteit), ISO 7779 en ISO 9296 (geluid), ISO 14001 (milieu) en ISO 27001 (informatie). Onze engineers zijn gecertificeerd voor VCA (veilig werken).
Als er dan onverhoopt toch iets aan de hand is of als er vragen zijn, dan kunnen klanten altijd bij ons terecht, hiervoor is een klachtenprocedure ingericht welke een adequate afhandeling van een klacht borgt.

Klanttevredenheid

Wij meten circa twee keer per jaar klanttevredenheid over de door ons geleverde service, via NPS. In 2020 kwamen we op een 8,1. In 2019 was dit nog 7,9. Hiermee hebben we ons doel voor 2020 behaald. In 2021 gaan we nadenken over een andere methode van meten van klanttevredenheid, door het meer te integreren in de gesprekken met klanten in plaats van een apart onderzoek.
Daarnaast merken we dat veel klanten interesse hebben in MVO, waaronder de onderwerpen klimaat, circulariteit en social return. We nemen dat in de gesprekken met klanten en tenders dan ook mee, naast de informatie die gerapporteerd wordt in dit MVO jaarverslag.

CIC Rotterdam

CiC Rotterdam

Leveranciers

Als verkoop- en serviceorganisatie van Sharp kopen we producten in bij zusterbedrijven, die hoge eisen stellen aan leveranciers op het gebied van arbeidsrechten, veiligheid en gezondheid, milieu en ethiek. Hierbij wordt een Code of Conduct gebruikt, die net als ons interne handvest voor verantwoord ondernemen, gebaseerd is op de UN Global Compact, OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen, Universele verklaring van de rechten van de mens en ILO fundamentele arbeidsrechten.

Onze directe leveranciers, de Sharp fabrieken én distributiecentra, hebben deze richtlijnen onder andere vertaald in de ‘Groene producten’- en ‘Groene fabrieken’-concepten, waarbij onderwerpen als milieuvriendelijk ontwerp, klimaatneutraliteit en voorkomen van afval centraal staan. Bovendien is ethiek een standaardonderwerp van de rapportage structuur en is er aandacht voor veiligheid, gezondheid en arbeidsrechten. Op Europees niveau is er bijvoorbeeld een gezamenlijke ondernemingsraad. Daarnaast hebben onze zusterorganisaties ook diverse certificaten, waaronder ISO 9001 (voor kwaliteit), ISO 7779 en ISO 9296 (voor geluid) en ISO 14001 (voor milieu).

Samen aanpakken

Verrijken natuur

Landschap Erfgoed Utrecht heeft als missie: landschap en cultuur te beschermen, beheren én te verrijken.
Directeur Ivo Brautigam geeft hierover het volgende aan. ‘Om langer van natuur en landschappen te blijven genieten, steken wij, als ondernemende maatschappelijke organisatie graag samen met onze 10.000 vrijwilligers de handen uit de mouwen. Er is namelijk een enorme achteruitgang in biodiversiteit. Er is sinds 1970 een halvering van het aantal weidevogels. Ook is er een enorme afname van plantensoorten. Het werk via de organisatie is in dat kader dan ook heel dankbaar en effectief: door bijvoorbeeld het herstellen van een natuurhistorische tuin, uitdelen van bomen, weidevogelbescherming, kruidenrijk grasland creëren, wilgen knotten en graven van poelen is al heel snel herstel te zien: binnen een seizoen is er weer meer natuur! De 27 professionals van de organisatie zorgen er hierbij voor dat de activiteiten in goede banen worden geleid.

Cultuurhistorisch

Naast natuur richt de organisatie zich ook op cultuurhistorisch erfgoed. Musea en landgoederen worden ondersteund; en nieuwe verhalen over de historie van Utrecht worden voor het publiek ontsloten. Zo zijn er ook 40 klompenpaden uitgezet.

Ivo’s drijfveer

Ivo heeft lang in de corporate wereld gewerkt, op verschillende managementposities. Door het werk voor Landschap Erfgoed komt hij weer terug bij zijn roots: als kind was hij al altijd buiten in de natuur te vinden. Hij is dan ook enthousiast dat hij hier nu een bijdrage aan kan leveren. Hij is met name verrast door het directe resultaat dat je kunt bereiken door het uitvoeren van concrete projecten voor natuur- en cultuurherstel.

Samenwerking met Sharp

Sharp heeft een donatie gedaan aan de organisatie, waarvoor zij verschillende projecten kunnen uitvoeren met de vrijwilligers die zich voor de organisatie inzetten. Daarnaast gaat ook Sharp aan de slag voor de organisatie: de komende jaren gaat het personeel aan verschillende projecten meewerken. Landschap Erfgoed Utrecht ziet de inzet van bedrijven zoals Sharp niet alleen als middel, maar ook als doel. Het is namelijk de bedoeling om mensen te betrekken bij erfgoed en natuur; en hen in actie te laten komen. En daar kunnen we allemaal van genieten: je hoeft maar op de fiets te stappen en je ziet het resultaat!’

Anita Tolboom Manager Human Resources

Ivo Brautigam
Directeur Landschap Erfgoed Utrecht

Stichting De Hond kan de was doen
Jinc

Sponsoring

Financieel

Sharp Electronics Benelux vindt het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven belangrijk, om ook een bijdrage te leveren aan de omgeving.

In 2020 zijn er verschillende initiatieven gesponsord, waaronder Stg. Landschap en Erfgoed Utrecht en jINC.

Natuur en cultuur

In 2020 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stg Landschap en Erfgoed Utrecht. Naast dat wij een financiële bijdrage hebben gedaan en een schenking van een aantal beeldschermen die zij kunnen gebruiken voor promotiedoeleinden, willen we ons hier ook praktisch voor in gaan zetten met ons personeel. Er zijn namelijk verschillende vrijwilligersdagen waardoor we heel concreet, door knotten of herstellen van oude landgoederen, de natuur in onze omgeving een grotere kans geven. We merken immers hoe belangrijk dit is voor ons welzijn, in onze directe omgeving en in de wereld. Zo heeft menigeen ervaren hoe heerlijk het is om te wandelen in de natuur, tijdens de coronatijd.

Fotograaf: Allard Willemse

Fotograaf: Allard Willemse