Sharp MVO jaarverslag

MVO Beleid

Bewogen jaar

Zoals voor veel bedrijven, was 2020 een bewogen jaar voor Sharp Electronics Benelux. Toen in maart 2020 de eerste maatregelen afgekondigd werden voor corona, dachten we dat dit voor enkele weken was en daarna konden doorgaan met de normale bedrijfsvoering.
Niets was minder waar.

Vitaliteit medewerkers

Inmiddels zijn we het al gewend om online met elkaar samen te werken. Al was het wel noodzakelijk verschillende maatregelen te treffen, waaronder het investeren in online tools, het goed inrichten van thuiswerkplekken en aandacht voor vitaliteit van onze medewerkers. Daarnaast zijn onze servicemedewerkers met inachtneming van de geldende richtlijnen ter plaatse klanten blijven ondersteunen.

Drastische daling CO2-uitstoot

Ik ben er heel blij mee dat onze medewerkers zich snel aangepast hebben en onze klanten, na een eerste terugval in de vraag, goed hebben kunnen bedienen.
Tegelijkertijd geeft de situatie een bijzonder beeld voor wat betreft de voortgang op onze MVO-doelstellingen. Zo hebben we in 2020 al een reductie van CO2-uitstoot bereikt van 30%, terwijl onze doelstelling een reductie van 15% in 2022 was. Daarnaast hebben we alleen op afstand iets kunnen betekenen voor de jongeren die wij ondersteunen om hun kansen in de maatschappij te vergroten.

Doorpakken naar de toekomst!

Tegelijkertijd beseffen we dat het roer om kan en moet. We kunnen onze CO2 footprint drastisch omlaag brengen. Ook in de toekomst zullen wij minder gaan reizen en meer virtueel overleggen. Het thuiswerkbeleid is aangepast en onze medewerkers kunnen flexibel blijven werken. Onze verkopers hebben in de loop van 2020 nieuwe mogelijkheden gekregen om virtuele demonstraties aan klanten te geven. En ook de afstemming met het hoofdkantoor Sharp Electronics Europe in het VK zal grotendeels online blijven plaats vinden. We zijn er dan ook klaar voor om door te pakken naar een nieuwe toekomst!

Peter Hoorn Managing Director Sharp Elektronics Benelux BV

Peter Hoorn
Managing Director
Sharp Electronics Benelux B.V.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Met ons MVO beleid, waarop we in dit verslag verantwoording afleggen, willen we met name een bijdrage leveren aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

Sharp MVO Jaarverslag SDG goal 3
Sharp MVO Jaarverslag SDG goal 10
Sharp MVO Jaarverslag SDG goal 12

Het MVO team

Na het eerste jaarverslag over 2019, is het MVO team enthousiast verdergegaan met het opgestelde MVO beleid en actieplan. Er was een duidelijke missie: wij gaan de door ons opgestelde doelen halen! Met deze vastberadenheid en hands-on aanpak is het team in 2020 aan de slag gegaan. De voortgang is begin 2021 geëvalueerd, samen met Sandra van Hulsen van de Duurzame Adviseurs. Over het resultaat wordt u geïnformeerd in dit MVO jaarverslag.

Edmar Perdon Director Service & Operation

Edmar Perdon
Director Service & Operation

Anita Tolboom Manager Human Resources

Anita Tolboom
Manager Human Resources

Caro Waldthausen Teamleader Customer Services Preventiemedewerker

Caro Waldthausen
Teamleader Customer Services
Preventiemedewerker

Johan van de Wiel Supervisor Field Service Milieucoördinator

Johan van de Wiel
Supervisor Field Service
Milieucoördinator

Informatie over het MVO jaarverslag

Structuur GRI

In het MVO jaarverslag wordt gerapporteerd over de onderwerpen uit de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) op Core niveau, nadat er een materialiteitsanalyse is uitgevoerd volgens deze richtlijnen. Op deze manier wordt er over alle relevante onderwerpen gerapporteerd en is deze vergelijkbaar met MVO jaarverslagen van andere bedrijven. De GRI-index is getoetst door De Duurzame Adviseurs.

Reikwijdte van het verslag

Dit verslag betreft de activiteiten van Sharp Electronics Benelux in het jaar 2020.Tijdens de rapportageperiode hebben zich geen significante wijziging voorgedaan in de omvang, structuur of eigendom van de organisatie, die invloed zouden kunnen hebben op de MVO-gegevens. Zie voor meer informatie over het profiel van ons bedrijf:

Verslag frequentie
Sharp Electronics Benelux zal het MVO verslag jaarlijks publiceren.

Contact
Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met de director service and operations, Edmar Perdon.