Sharp MVO jaarverslag het milieu

CO2 Footprint

Wij vinden het belangrijk bij te dragen aan het voorkomen van klimaatverandering. Daarom is energiebesparing een van onze speerpunten. In 2019 was de totale CO2-uitstoot van Sharp Electronics Benelux 552 ton CO2. Voor ons is 2019 het basisjaar en we zullen onze besparingsmaatregelen van de komende jaren hiertegen af gaan zetten.

  Vervoer
  De grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot in 2019 werd gedaan door ons wagenpark met 86% (63,1% door wagens op diesel, 22,8% door wagens op benzine en 0,1% elektrisch). Dit hangt met name samen met onze type dienstverlening: het verlenen van services aan onze klanten en verkoopactiviteiten in de Benelux.

  De servicemonteurs/buitendienst medewerkers zijn al meestal woonachtig in de regio waar zij werkzaam zijn, wat overigens ook te maken heeft met contractuele responstijd en kosten naast milieu. Om de CO2-uitstoot te verminderen hebben we elektrische auto’s in ons wagenpark opgenomen. Het is ons doel om hier versterkt op in te gaan zetten de komende jaren, naast verschillende andere maatregelen om de CO2-uitstoot per km naar beneden te brengen zoals inzetten op zuiniger leaseauto’s op andere brandstoffen, het op spanning houden van de banden en veranderen van rijgedrag.

  Elektra en gas
  Ons elektraverbruik besloeg in 2019 8,7% van de totale CO2 footprint en gasverbruik 3,4%.
  Een grote besparingsstap op elektra- en gasverbruik hebben we in 2019 gerealiseerd door onze verhuizing van het hoofdkantoor van Houten naar Utrecht in 2019. Het gebouw waar we nu gevestigd zijn is nieuwer en energiezuiniger dan ons vorige gebouw. Wat bovendien een energievoordeel oplevert van het serviceconcept voor onze huisvesting dat wij nu inzetten, zowel in Nederland als in België, is dat we ruimten uit kunnen breiden of afstoten als dat nodig is. Ook kunnen we gebruik maken van  gemeenschappelijke vergaderruimten, waardoor deze optimaler en dus energiezuiniger kunnen worden ingezet.
  In 2020 willen we in Houten, waar we direct de inkoop van energie kunnen bepalen, overstappen op groene stroom en de mogelijkheden nagaan om zonnepanelen te installeren.

  Producten een tweede leven

  ‘Refurbished’ Multifunctionele Printers (MFP’s) worden geleverd vanuit Houten. Van de MFP’s die terugkomen uit de verhuur wordt ca. 15-20% door ons als occasion verkocht. Het gaat dan om machines van max. 7 jaar oud (meestal max. 4 jaar), met niet te veel draaiuren en in een goede conditie.

  De overige machines worden afgevoerd via een gespecialiseerd bedrijf. Via hen krijgen de machines een 2e of 3e leven, met name in Oost-Europa en Afrika of worden indien mogelijk onderdelen hergebruikt.

  Producten Sharp tweede leven

  Verpakkingsmateriaal
  Voor Sharp Electronics Benelux, als verkoop- en serviceorganisatie, zijn voor wat betreft materialen met name verpakkingsmaterialen voor diverse onderhouds- en serviceproducten relevant.
  Het beleid is om deze producten zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking mee te nemen naar klanten in herbruikbare plastic kratten.

  Deze verpakkingen zijn voor het overgrote deel van papier en karton (73%), 15% van hout en 12% van plastic. De verpakking kan dan mee teruggenomen worden door de field engineers in deze kratten of worden -in overleg met de klant- door de klant afgevoerd. Verpakking van beeldschermen en multifunctionele printers worden altijd mee teruggenomen en verzameld bij onze eigen technische dienst in Houten en onze vervoerder.

  Afval

  Het afval dat vanuit Houten afgevoerd is in 2019 was in totaal 37.184 kg. De grootste stroom was restafval (64%), naast papier en karton (15%). Het afval in Utrecht en Mechelen wordt als kantoorafval via een kantoor-serviceconcept afgevoerd en hierin is geen inzicht.

  Sharp streeft ernaar om zoveel mogelijk tonercartridges terug te ontvangen van de multifunctionele printers van klanten. In Houten wordt namelijk de elektronische chip van het kunststof van de cartridges gescheiden. Deze chip is heel klein en alleen dat deel hoeft dan afgevoerd te worden als elektronisch afval (0,13%), het kunststof kan zonder chip namelijk mee met het restafval. Hier zal in 2020 en 2021 versterkt op in gezet gaan worden. De chips kunnen op deze manier namelijk weer gerecycled worden om metalen uit terug te halen.

   Verantwoordelijkheid voor materialen

   ‘Sinds september 2019 ben ik verantwoordelijk voor de milieuzaken binnen Sharp Electronics Benelux. Ik vind het leuk om mezelf hierin te ontwikkelen, naast mijn andere taken binnen Sharp. Daarnaast vind ik het prettig om mijn steentje bij te kunnen dragen aan verbetering van milieuaspecten.

   Sharp is natuurlijk al langer ISO 14001 voor milieumanagement gecertificeerd. Toch denk ik dat er altijd verbeteringen mogelijk zijn. Ik vind dat elk bedrijf een verantwoordelijkheid heeft om ‘zijn eigen rommel op te ruimen’ en dat er bij de inzet van materialen nagedacht moet worden of die hergebruikt of gerecycled kunnen worden of hernieuwbaar zijn, zoals papier en karton. Er werd al ingezet op het mee terug nemen van verpakking van producten, naast het hergebruik van multifunctionele printers die verhuurd zijn geweest.

   Ik wil me de komende jaren met name in gaan zetten voor het vergroten van de stroom cartridges van klanten, om deze te kunnen scheiden en het elektronische deel te kunnen recyclen. Ook zal ik me samen met mijn collega supervisor inzetten voor verlaging van CO2-uitstoot door field engineers, door weer extra aandacht te geven aan rijgedrag. Dit naast andere maatregelen zoals het realiseren van zonnepanelen bij onze technische dienst in Houten in Nederland.’

   Johan van de Wiel Supervisor Field Service Milieucoördinator

   Johan van de Wiel
   Milieucoördinator en Supervisor field service office solutions.

   Onze producten: groen geproduceerd

   Sharp is zowel ISO 14001 als ISO 9001 gecertificeerd. Voor deze systemen wordt al milieu-en kwaliteitsinformatie verzameld, waaronder over materialen en energieverbruik. Daarnaast worden wordt in de Sharp fabrieken, waar onze producten geproduceerd worden, de ‘Groene producten’ en ‘Groene fabrieken’ concept en gehanteerd.

   %

   Verpakkingsmateriaal is eenvoudig te recyclen

   %

   Elektronisch afval door scheiden onderdelen