Sharp MVO jaarverslag het milieu

CO2 Footprint

Wij vinden het belangrijk bij te dragen aan het voorkomen van klimaatverandering. Daarom is energiebesparing een van onze speerpunten. In 2020 was de totale CO2-uitstoot van Sharp Electronics Benelux 385 ton CO2. In het basisjaar 2019 was dit nog 552 ton CO2. Daarmee hebben we een reductie van 30% bereikt, terwijl onze doelstelling een reductie van 15% in 2022 was ten opzichte van 2019.

Dit werd met name veroorzaakt door een lager brandstofverbruik (28%), een lager elektriciteitsverbruik (16%) en een lager gasverbruik (8%). Ook zijn er geen vluchten meer gemaakt.

Vervoer

De grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot werd in 2020 nog steeds, net zoals in 2019, gedaan door ons wagenpark met 89% (29,4% door wagens op diesel, 55,3% door wagens op benzine en 4,2% elektrisch).
De daling van het brandstofverbruik in 2020 ten opzichte van 2019 met 28% kwam met name door corona: onze salesmedewerkers hebben ook vanuit huis en kantoor gewerkt, in plaats van de klanten te bezoeken. De verlening van services ging wel door.

Daarnaast is er een verschuiving ingezet in het leasewagenpark: er zijn 4 extra auto’s elektrisch geworden in plaats van diesel, waarmee we op een totaal aantal van 8 elektrische auto’s komen. Dit zal in de toekomst doorgezet worden. Het is ons doel om hier versterkt op in te gaan zetten de komende jaren, naast verschillende andere maatregelen om de CO2-uitstoot per km naar beneden te brengen zoals inzetten op zuiniger leaseauto’s, het op spanning houden van de banden en veranderen van rijgedrag.

Zonnepanelen

Ons elektraverbruik besloeg in 2020 nog 10,8% van de totale CO2 footprint (6,6% in de kantoren en 4,2% door tanken). We zullen dit de komende jaren naar beneden gaan brengen doordat we een deel zelf op gaan wekken. In december 2020 hebben we namelijk zonnepanelen geïnstalleerd bij onze technische dienst in Houten. Het gaat in totaal om 20 stuks (330 WP per stuk), die 6600 WP opleveren. Dit is voldoende om ons elektraverbruik van de technische dienst af te dekken.

Circulariteit

Re-use: Producten een tweede leven

‘Refurbished’ Multifunctionele Printers (MFP’s) worden geleverd vanuit Houten. In 2020 is 16,6% van het totaal aantal machines als occasion verkocht. In 2019 was dit 16,2%. Het gaat dan om machines van max. 7 jaar oud (meestal max. 4 jaar), met niet te veel draaiuren en in een goede conditie die weer aan klanten in de Benelux verkocht worden. De overige machines worden afgevoerd via een gespecialiseerd bedrijf. Via hen krijgen de machines ook een 2e of zelfs een 3e leven, m.n. in Oost-Europa en Afrika. Anders worden -indien mogelijk- onderdelen hergebruikt.
Tegelijkertijd hebben we gekeken we de mogelijkheid om materialen te besparen door langere onderhoudscontracten aan te bieden. Daar waar eerst onderhoudscontracten een duur hadden van 6-7 jaar is dit in 2020 verlengd naar 7-8 jaar. Hierdoor kunnen machines later vervangen worden. Dit scheelt naast materialen dan ook transportkilometers voor de vervanging van een machine.
Het is wel altijd goed om dit te vergelijken naar energiebesparing die er behaald kan worden met een nieuwe machine die door innovaties nog energiezuiniger kan opereren.

Producten Sharp tweede leven

Reduce: Verpakkingsmateriaal

Het beleid is erop gericht dat verpakking van beeldschermen en multifunctionele printers altijd mee teruggenomen en verzameld worden bij onze eigen technische dienst in Houten. Service- en onderhoudsproducten worden zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking meegenomen naar klanten in herbruikbare plastic kratten. De verpakking kan dan mee teruggenomen worden door de field engineers in deze kratten of worden -in overleg met de klant- door de klant afgevoerd.

Verder kan Sharp Electronics Benelux, als verkoop- en serviceorganisatie, beperkt invloed uitoefenen op de aard van de verpakkingsmaterialen, aangezien dit wordt bepaald door onze leveranciers, met wie we wel geregeld afstemmen. Deze verpakkingen waren in 2020 voor 88% hernieuwbaar (waardoor uitputting van grondstoffen wordt voorkomen) én goed te recyclen. 70% Was namelijk gemaakt van papier en karton en 18% van hout. Slechts 12% was verpakt in plastic.

Recycle: Afval

Het afval dat vanuit Houten afgevoerd is in 2020 was in totaal 20.389 kg. 29% Van dit afval was eenvoudig te recyclen: 28% was papier en karton en 1% vertrouwelijk papier.
Daarnaast is er in totaal een afname in de hoeveelheid afval geweest: 45% ten opzichte van 2019. Dit werd met name veroorzaakt door de afname van restafval. (In 2020 was het percentage restafval 42%. In 2019 was dit nog 64%.) De reden hiervoor was dat in 2019 de verhuizing van ons hoofdkantoor van Houten naar Utrecht heeft plaats gevonden. We hebben dit toen gelijk aangegrepen om ons hele archief te digitaliseren; en er zijn toen veel zaken afgevoerd.
Het afval in Utrecht en Mechelen wordt als kantoorafval via een kantoor-serviceconcept afgevoerd en hierin is geen inzicht.

Sharp streeft ernaar om zoveel mogelijk tonercartridges terug te ontvangen van de multifunctionele printers van klanten. In Houten wordt namelijk de elektronische chip van het kunststof van de cartridges gescheiden. Deze chip is heel klein en alleen dat deel hoeft dan afgevoerd te worden als elektronisch afval, het kunststof zonder chip kan namelijk mee met het restafval. De chips kunnen op deze manier namelijk weer gerecycled worden om metalen uit terug te halen. Hier zal in 2020 en 2021 verder op in gezet gaan worden.

Betrekken collega’s

Ambitie

Bij zijn start als milieucoördinator in 2019 gaf Johan aan dat hij het belangrijk vindt dat een bedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt. Sharp had al heel lang een ISO 14001 certificaat voor milieumanagement, maar hij zag toch nog ruimte om stappen te kunnen zetten. Eén van die zaken was het vergroten van de retourstroom van cartridges, in samenwerking met klanten. Daarnaast is in het kader van het MVO beleid in 2020 ingezet op het verder terugdringen van CO2.

Mooie investering voor de toekomst

‘Het laten installeren van de zonnepanelen in december 2020 bij onze technische dienst in Houten vond ik ook erg leuk om mee te maken. Al heeft het nog geen effect op onze footprint gehad in 2020, het is een mooie stap voor de toekomst. Daarnaast gaan we verder inzetten op elektrificeren van ons wagenpark; en gaat de verhuurder van ons nieuwe hoofdkantoor bezig met verhogen van het energielabel van het pand.

Dashboard milieu

In 2021 komt er ook een dashboard voor milieu beschikbaar voor de collega’s: met de CO2, water en afvalgegevens. Dan weten zij ook wat er speelt!’

Johan van de Wiel Supervisor Field Service Milieucoördinator

Johan van de Wiel
Milieucoördinator en Supervisor field service office solutions.

Onze producten: groen geproduceerd

Sharp is zowel ISO 14001 als ISO 9001 gecertificeerd. Voor deze systemen wordt al milieu-en kwaliteitsinformatie verzameld, waaronder over materialen. Daarnaast worden wordt in de Sharp fabrieken, waar onze producten geproduceerd worden, de ‘Groene producten’ en ‘Groene fabrieken’ concept en gehanteerd.

%

Energie bespaard

%

Van de verkochte machines is refurbished