Sharp MVO jaarverslag

MVO Beleid

De aanleiding voor dit MVO jaarverslag was de vraag van diverse klanten om nog transparanter te zijn op het gebied van duurzaamheid. Sharp is overigens al decennialang bezig met duurzaamheid. Ik wil hier twee zaken uitlichten: klimaat en diversiteit.

Klimaat
Er is bij Sharp altijd veel aandacht besteed aan milieu, waaronder klimaat. Dit uit zich in de productie van energiezuinige apparatuur en continue innovatie op dit gebied; en ‘groene fabrieken’ die klimaatneutraal opereren.

Ook is Sharp Electronics Benelux als verkoopvestiging hiermee actief. Bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen op kantoor door te voeren en het leasebeleid aan te passen met een maximum aan CO2-uitstoot/km van de te leasen auto’s. Bovendien hebben we voor ons nieuwe hoofdkantoor, waar we in 2019 naar toe verhuisd zijn, gekozen voor een energiezuinig gebouw. Binnenkort zullen we onder andere het aandeel hernieuwbare energie vergroten, door zonnepanelen te installeren op ons servicekantoor in Houten.

Ik vind het namelijk belangrijk om de generaties na ons een schonere wereld na te laten. We hebben de laatste decennia als maatschappij een aanslag gepleegd op de aarde, wat ook -cynisch genoeg- extra naar voren is gekomen tijdens de coronacrisis. Zo was de lucht gelijk schoner doordat er minder auto’s op de weg waren, er minder gevlogen werd en de productie op een lager pitje stond.

Diversiteit
Daarnaast denk ik dat het belangrijk is om diversiteit op werkplekken te vergroten. Onze maatschappij bestaat uit een diversiteit aan mensen, die niet allemaal een gelijke toegang hebben tot een goede baan. Wij hebben, en dat kan ik met trots zeggen, een divers personeelsbestand voor wat betreft culturele achtergrond. De komende jaren zullen we ons extra inzetten op het aantrekken van meer vrouwen.

‘Ik ben trots op onze diversiteit aan culturele achtergronden van medewerkers. Je merkt dat onze Sharp kernwaarden ‘oprechtheid’ en ‘respect voor elkaar’ echt leven. Er wordt bijvoorbeeld bij aanname van nieuw personeel door onze managers op kwaliteit geselecteerd en geen onderscheid gemaakt op basis van afkomst, huidskleur, sekse of religie’.

Peter Hoorn Managing Director Sharp Elektronics Benelux BV
Het is wel een uitdaging omdat in onze sector weinig vrouwen solliciteren, naast dat wij weinig verloop hebben. Maar wij zijn altijd op zoek naar goede kandidaten!
Om ook in ruimere zin een maatschappelijke bijdrage te leveren aan diversiteit, zijn wij een samenwerking aangegaan met jINC. Zo kunnen we jongeren met een sociaal-culturele achterstand laten zien dat er ook voor hen goede mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn.

Duurzame ontwikkelingsdoelen
Met ons MVO beleid, waarop we in dit verslag verantwoording afleggen, willen we met name een bijdrage leveren aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

Sharp MVO Jaarverslag SDG goal 3
Sharp MVO Jaarverslag SDG goal 10
Sharp MVO Jaarverslag SDG goal 12

Het MVO team

Er is eind 2019 een MVO team samengesteld. Zij zijn enthousiast en meer gestructureerd met MVO aan de slag gegaan, onder begeleiding van een extern adviesbureau, De Duurzame Adviseurs. Na de kick-off is er invulling gegeven aan alle indicatoren van de GRI (Global Reporting Initiative). Hiertoe zijn er interviews gehouden met diverse verantwoordelijken in de organisatie en zijn kwantitatieve gegevens verzameld. 

Nadat alle basisinformatie helder was, zijn er twee beleidssessies gehouden met het MVO-team en het Management team van Sharp Electronics Benelux. We hebben een beleid en een actieplan opgesteld, waarmee we als MVO team aan de slag gaan. Eén van de eerste actiepunten is dit MVO jaarverslag, om transparant te zijn over onze huidige prestaties, speerpunten en doelstellingen naar de toekomst.

Edmar Perdon Director Service & Operation

Edmar Perdon
Director Service & Operation

Anita Tolboom Manager Human Resources

Anita Tolboom
Manager Human Resources

Caro Waldthausen Teamleader Customer Services Preventiemedewerker

Caro Waldthausen
Teamleader Customer Services
Preventiemedewerker

Johan van de Wiel Supervisor Field Service Milieucoördinator

Johan van de Wiel
Supervisor Field Service
Milieucoördinator

Informatie over het MVO jaarverslag

Structuur GRI

In dit MVO jaarverslag wordt gerapporteerd over de onderwerpen uit de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) op SRS Referenced niveau, nadat er een materialiteitsanalyse is uitgevoerd volgens deze richtlijnen. Op deze manier wordt er over alle relevante onderwerpen gerapporteerd en is deze vergelijkbaar met MVO jaarverslagen van andere bedrijven. De GRI-index is getoetst door De Duurzame Adviseurs.

Reikwijdte van het verslag

Dit verslag betreft de activiteiten van Sharp Electronics Benelux in het jaar 2019. Tijdens de rapportageperiode hebben zich geen significante wijziging voorgedaan in de omvang, structuur of eigendom van de organisatie. Zie voor meer informatie over het profiel van ons bedrijf:

Verslag frequentie
Sharp Electronics Benelux zal het MVO verslag jaarlijks publiceren.