Sharp MVO jaarverslag

MVO Beleid

Ruimte voor flexibiliteit
In 2021 hebben we weer de eerste gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd met alle medewerkers, tussen alle corona-maatregelen door. Je beseft dan weer hoe waardevol dit is. Tegelijkertijd ben ik er trots op dat we ruimte bieden aan het ‘nieuwe normaal’.

Sinds de verhuizing (4 jaar geleden) naar ons huidige kantoorpand hebben we het werkbeleid ingericht naar een flexibele kantooromgeving, waardoor de medewerkers niet alleen op het hoofdkantoor in Utrecht kunnen werken, maar ook gebruik kunnen maken van de diverse kantoren van onze partner Regus. In 2020 hebben we een nieuw thuiswerkbeleid opgesteld met ruime mogelijkheden voor het inrichten van thuiswerkplekken, software voor communicatie met klanten en professionele trainingsmodules voor medewerkers. Dat hebben we in 2021 verder doorgezet, naast dat we  meer mogelijkheden voor fysieke bijeenkomsten kunnen benutten.

Vitaliteit medewerkers
Een van onze speerpunten is goede gezondheid en welzijn van onze medewerkers. Juist in deze tijd dat we elkaar minder zien, is hier extra aandacht voor nodig. Het opstellen van een vitaliteitsbeleid was hierbij een belangrijke stap. In dat kader hebben we onder andere een nieuw programma met trainingsmodules opgestart in 2021, ‘Lekker bezig’, dat we in 2022 verder uit gaan rollen.   

Meer elektrisch rijden
Een ander speerpunt is het verkopen van verantwoord geproduceerde producten, waarbij we ook rekening houden met klimaatverandering door ons werkproces. Een belangrijk deel van onze CO2-uitstoot is zakelijk rijden. Nadat we in 2020 de weg geëffend hadden met een nieuw leasebeleid zijn er stap voor stap in 2020 en 2021 meer elektrische wagens in gebruik genomen, hetgeen we de komende jaren gaan voortzetten. Ook kijken we bewust naar alternatieven zoals online afspraken.

MVO verslaglegging
Inmiddels publiceren we het derde MVO jaarverslag, op basis van de richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI). De eerste hebben we gepubliceerd in 2020 over het kalenderjaar 2019, na het opstellen van een helder MVO beleid voor 2020-2024 op basis van een stakeholder- en materialiteitsanalyse. Hierbij zijn we begeleid door Sandra van Hulsen van De Duurzame Adviseurs.
Daarvoor waren we al actief met verschillende MVO projecten, maar we hadden geen goed overzicht en het had geen heldere samenhang. Bovendien kregen we van verschillende stakeholders vragen over wat wij op MVO gebied doen en of we dat konden laten zien.

Ik ben verheugd dat we met onze gerichte en gestructureerde aanpak weer daadwerkelijke verbeteringen voor onze medewerkers en milieu op de kaart hebben gezet. Daarover doen we graag bij deze op een transparante wijze verslag.

Peter Hoorn Managing Director Sharp Elektronics Benelux BV
Edmar Perdon
Director Service and Operations & Voorzitter MVO Team
Sharp Electronics Benelux B.V.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Met ons MVO beleid willen we met name een bijdrage leveren aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
Sharp MVO Jaarverslag SDG goal 3
Sharp MVO Jaarverslag SDG goal 10
Sharp MVO Jaarverslag SDG goal 12

Het MVO team

Het MVO team is enthousiast om het opgestelde MVO beleid en actieplan uit 2020 verder te ontwikkelen, na evaluatie in 2021. Er is een duidelijke missie: wij gaan de door ons opgestelde doelen op sociaal- en milieugebied halen!

Edmar Perdon Director Service & Operation

Edmar Perdon
Director Service & Operation

Anita Tolboom Manager Human Resources

Anita Tolboom
Manager Human Resources

Caro Waldthausen Teamleader Customer Services Preventiemedewerker

Caro Waldthausen
Teamleader Customer Services
Preventiemedewerker

Johan van de Wiel Supervisor Field Service Milieucoördinator

Johan van de Wiel
Supervisor Field Service
Milieucoördinator